Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. Správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost:

PENZION TAURUS s.r.o.

Dolní Újezd 9

569 61 Dolní Újezd

IČ: 05813042

DIČ: CZ05813042

 

Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38884

 

Oprávněná osoba:

Věra Fulíková

tel: + 420 727 960 161

email: penzion@taurustrans.cz

 

(dále jen „správce“)

 

 1. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává jen nezbytně nutné údaje, které mu poskytnete v rezervačním nebo kontaktním formuláři pro uskutečnění smluvního plnění objednání ubytování.

Jedná se o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefon
 • fakturační adresa
 • stát
 • historie návštěvy na webu

 

 1. Zákonný důvod zpracování

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely retargetingu (cílené reklamy) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • oprávněný zájem správce pro analýzu návštěvnosti webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme za účelem:

 • vyřízení vaší rezervace
 • vyřízení případné reklamace
 • cílené nabízení našich služeb

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu, která se liší účelem zpracování:

 • osobní údaje k objednávce zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven účetní doklad
 • osobní údaje k vyřízení reklamace zpracováváme 5 let ode dne ukončení reklamačního řízení
 • osobní údaje k vyřízení vašich dotazů zpracováváme po dobu jednání o poptávce mezi Vámi a správcem, nejdéle po dobu 2 let od vašeho dotazu, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování

 

 1. Cookies

Správce na svých webových stránkách využívá souborů cookies. Cookies jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače, které jsou užity za účelem měření návštěvnosti webu a nastavení cílené reklamy. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho vyjádřeného souhlasu.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Seznam.

 

Shromážděné soubory cookies jsou zpracovány prostřednictvím:

–  služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

–    služby Seznam.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele.

 

Společnost PENZION TAURUS s.r.o. na svých webových stránkách shromažďuje následující cookies soubory:

 

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Analytics získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran Seznam.cz identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, a.s. pro opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Google AdWords identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google inc. pro opětovné cílení reklamy (retargeting) 540 dnů

 

Tyto stránky mohou fungovat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníku webu. Zrušit soubory cookies můžete zde dle typu prohlížeče:

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome  

Safari

 

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, správce v některých případech využívá ke zpracování vašich údajů třetích stran, které jsou naší společností pečlivě prověřeni a jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje zpracovávají třetí strany v souladu s nařízením, jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využívat poskytnuté údaje k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetí strany, kterým poskytujeme vaše informace jsou:

–          správce webových stránek

–          externí účetní

–          cizinecká policie v případě ubytování cizího státního příslušníka

 

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo od správce údajů požadovat:

 • informace, jaké osobní údaje o vás zpracovává dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16
 • požádat o výmaz těchto osobních údajů, pokud nedojde k uzavření smlouvy dle čl. 17 GDPR
 • právo omezit zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás, a to na email penzion@taurustrans.cz nebo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje:

 • že přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení osobních údajů
 • že k osobním údajům mají přístup jen oprávněné osoby, které byly správcem pověřeny pro zpracování osobních údajů

 

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018